Снърф Powder Wave

Ръчно изработено снърф Powder Wave.