Информация по чл. 112-115 от ЗЗП, 24 месечна гаранция, право на отказ и право на рекламация и европейска платформа за решаване на спорове

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Иновейтив Вижън“ EООД, ЕИК: 205481899, гр. София 1505, район р-н Слатина, ул. Каймакчалан” No 26, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин “www.wowgadget.shop”“, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Иновейтив Вижън“ EООД
  2. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Каймакчалан” No 26;
  3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, ул. ” Якубица” No 25а;
  4. Данни за кореспонденция: wow@wowgdgets.shop
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205481899.
  6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.wowgadgets.shop, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 1. Да закупуват билети за развлекателни, спортни и други организирани мероприятия (по- долу наричани „събитията или „събитието“).
 2. На Интернет страницата www.wowgadgets.shopсе публикува основната информация за всяко отделно събитие. Събитието съдържа: кратка информация за Събитието, дата, час и място на провеждане на Събитието и др.
 3. Билетите дават право на, лицето което ги притежава, да посети съответното Събитие.
 4. Безплатна 24 (двадесет и четири) месечна гаранция за всички стоки.

Имате право на 24 (двадесет и четири) месечна безплатна гаранция, независимо

дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.

Ако стоки, закупени от вас, се окажат дефектни или не изглеждат или не работят

по начина, посочен в рекламата, продавачът ще

ги поправи или замени безплатно, ще ви върне парите или ще ви направи

отстъпка за друг продукт.

Обикновено можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената

сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

 1. 14 (четиринадсет) – дневен срок за отказ

Имате право да върнете покупки, направени онлайн или чрез друг метод за

продажби от разстояние, например по телефона или с поръчка по пощата, в

рамките на 14 дена и да ви бъде възстановена пълната заплатена сума. Можете

да направите това по каквато и да е причина, дори ако просто сте променили

мнението си.

14 (четиринадсет) – дневният срок за отказ не важи за всички покупки. Някои от

изключенията, но не само, са:

А. билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели, за

организирани събития и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за

определени дати;

Б. храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);

В. стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм,

ушит по поръчка);

Г. аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в

запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;

Д. онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга

и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този

процес.

Е. стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество;

Ж. договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка- ако повикате

водопроводчик за поправка на душ, който капе, не можете да отмените

поръчаната работа, след като сте се споразумели за цената на услугата.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Срокът за отказ изтича 14 дни след получаването на стоките. Когато става дума за

договор за услуги, срокът за отказ изтича 14 дни след сключването на договора.

Ако той изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен

ден.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 ІV. ПОРЪЧКА НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА

Чл.7. (1) Чрез извършването на поръчка на стока или услуга през интернет страницата www.wowgadgets.shop клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на стока или услуга по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава ел. писмо, с което се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на стока или услуга по електронен път.

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Поръчаните услуги и стоки могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

 1. Плащане чрез наложен платеж – дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на стоки и услуги на указания от клиента адрес;

(2) В случай, че цената на стоката или услугата не бъде платена с наложен платеж и дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на услугата или стоката се анулира автоматично, а задължението на „Иновейтив Вижън“ ЕООД да достави/предаде поръчаните услуги и/или стоки отпада.

 

 VІ. ДОСТАВКА НА УСЛУГИ И СТОКИ 

Чл. 9. Доставката на Услуги и Стоки се осъществява посредством използването на логистичните услуги на доставчик „Еконт“.
(1) Доставката до офис на доставчик „Еконт“ избран от клиента(ползвателят) ) се заплаща от клиента(ползвателят);

(2) Доставката до адрес на клиента(ползвателят) се заплаща от клиента(ползвателят).

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 10. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Ползвателят посети за първи път Уебсайта на Доставчика, последният го уведомява изрично, че използва Бисквитки. C използването на Уебсайта на Доставчика, Ползвателят приема и се съгласява c използването на бисквитите. Доставчикът ще продължи да уведомява Ползвателя за това всеки път, ?oгaтo последният посещава Уебсайта, дoкaтo Ползвателят потвърди, че разбира.

 

Чл. 11. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

(7) Безплатна 24 (двадесет и четири) месечна гаранция за всички стоки.

Имате право на 24 (двадесет и четири) месечна безплатна гаранция, независимо

дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.

Ако стоки, закупени от вас, се окажат дефектни или не изглеждат или не работят

по начина, посочен в рекламата, продавачът ще

ги поправи или замени безплатно, ще ви върне парите или ще ви направи

отстъпка за друг продукт.

Обикновено можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената

сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

(8) 14 (четиринадсет)- дневен срок за отказ

Имате право да върнете покупки, направени онлайн или чрез друг метод за

продажби от разстояние, например по телефона или с поръчка по пощата, в

рамките на 14 дена и да ви бъде възстановена пълната заплатена сума. Можете

да направите това по каквато и да е причина, дори ако просто сте променили

мнението си.

14 (четиринадсет)- дневният срок за отказ не важи за всички покупки. Някои от

изключенията, но не само, са:

А. билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели, за

организирани събития и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за

определени дати;

 

Б. храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);

В. стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм,

ушит по поръчка);

Г. аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в

запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;

Д. онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга

и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този

процес.

Е. стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество;

Ж. договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка- ако повикате

водопроводчик за поправка на душ, който капе, не можете да отмените

поръчаната работа, след като сте се споразумели за цената на услугата.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Срокът за отказ изтича 14 дни след получаването на стоките. Когато става дума за

договор за услуги, срокът за отказ изтича 14 дни след сключването на договора.

Ако той изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен

ден.

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 13. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената;
Потвърждение на поръчката;

При потвърждение на поръчката, сумата се резервира по сметката на клиента. След като стоката е изпратена към адреса на получателя, резервираната сума се дебитира от сметката на клиента.

(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 14. (1) Отказ от стока:

 1. Ползвателят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Стоката на Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на Продукта, в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице, приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта, отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера, извършил доставката.
 2. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

2.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на попълнен Стандартен формуляр (може да свалите формуляра тук) за упражняване право на отказ при „online“ покупки, в което да фигурира желаният от Ползвателят начин за връщане на платената сума (по банков или друг начин), до електронната поща на Търговеца или чрез изпращане на писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Ползвателят желае да се откаже от поръчката. Писмото за отказ или писменото съобщение избрано от Ползвателят  следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция и

2.2. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.1. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

2.3. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

(2) Отказ от Стоки и услуги:

 1. Ползвателят има право да се откаже от направената поръчка на стока или услуга от Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на стока или услуга, в срок до 3(три) дни до датата на която ще се проведе събитието.
 2. Ползвателят няма право да върне стока или услуга на Търговеца, ако до събитието остават по- малко от 3 (три) дни до провеждане на събитието.
 3. 3. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Ползвателят:

3.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката на стока или услуга посредством изпращане попълнен Стандартен формуляр (може да свалите формуляра тук) за упражняване право на отказ при „online“ покупки до електронната поща на Търговеца от което по недвусмислен начин да става ясно, че Ползвателят желае да се откаже от поръчката на стока или услуга.

(3) При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка на Стока или Услуга, Търговецът ще възстанови на Ползвателят платената от него Продажна цена по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта или от получаването на доказателство, че Продуктът(стоката или услугата) е изпратен на Ползвателя.

(3) Право на Рекламация

 1. Потребителят има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с

договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при

първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или

експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

 1. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или

услугата, независимо от  това  дали производителят или търговецът е

предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

 1. Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция

на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на

стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е

длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените

ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към

гаранционния срок.

 1. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира

за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга,

съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване

на ремонт при следните условия:

 

 1. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да

претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отстъпка от

цената или за възстановяване на заплатената сума.

 1. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и

документите, на които се основава претенцията:

 

А. Касова бележка или фактура;

Б. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на

стоката или услугата с договореното;

 

В. други документи, установяващи  претенцията по основание и размер.

 1. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 24(двадесет и

четири) месеца от доставката на стоката, но не по- късно от два месеца от

установяване на несъответствието с договореното.

 1. Приемането на рекламации се извършва през

цялото работно време втърговския обект, където е закупена стоката или е

поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място,

посочено от търговеца. Правото на избор на място за

предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

 

X. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧКИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15. Правилата на настоящия раздел X от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 17. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 19. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 20. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

XIV. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАТЕЖНИ СПОРОВЕ

Чл. 26. При възникване на спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Ползвателя може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Чл. 27. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

(1) За да упражни правото си на отказ, Ползвателя може да попълни Стандартен формуляр (може да свалите формуляра тук)  за упражняване право на отказ при „online“ покупки и да го изпрати на електрония адрес на Търговеца: wow@wowgadgets.shop .

(2) Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителитеhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG . При възникнал спор и невъзможност за решаването му между Вас и този интернет магазин, можете да се обърнете към сайта ОРС или КЗП.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 29. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 33. Връзка към европейска платформа за решаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Чл. 34 Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата

гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. от ЗЗП

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба

потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да

приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай

потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или

замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за

обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 1. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е

непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в

сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2.

значимостта на несъответствието;

 1. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,

който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. от ЗЗП

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,

продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба

трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на

рекламацията от потребителя.

 1. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора

и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената

на потребителската стока съгласно чл. 114.

 1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба

е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на

 

потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не

трябва да понася значителни неудобства.

 1. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на

несъответствието вреди.

 

Чл. 114. от ЗЗП

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато

потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той

има право на избор между една от следните възможности:

А. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

Б. намаляване на цената.

В. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума

или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде

извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в

рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Г. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да

възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил

три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока,

в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на

несъответствие на стоката с договора за продажба.

Д. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако

несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. от ЗЗП

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години,

считано от доставянето на потребителската стока.

 1. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или

замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между

продавача и потребителя за решаване на спора.

 1. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв

друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.