Гайгеров брояч / Дозиметър / Радиометър

249.00 лв.

Гайгер Мюлеров брояч: Дозиметър, rадиометър. Детектор за измерване на радиацията (гамафона). Уред с висока чувствителност, широк обхват на измерване, показва данните в цифров и графичен вид. Измерва радиационно лъчение от гама лъчи, Beта ray, X Ray (Бета, гама, рентгенови лъчи.