Интелигентен уред за измерване качеството на въздуха

79.00 лв.

Уред за измерване качеството на въздуха. Измерва нивото на фините прахови частици (PM2.5), токсичните съединения (HCHO / TVOC), температурата и влажността на въздуха, CO2.